facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zebranie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

13 grudnia 2013 r. o godz. 13.30 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, sala 012) odbędzie się spotkanie Polskiego Towarzystwa Filologicznego. W ramach wydarzenia zaplanowano:

  • przedstawienie zatytułowane „»TIOTIOTOTOTITE«, czyli rzecz o poezji greckiej”, przygotowane przez studentów Katedry Filologii Klasycznej UŚ pod opieką dr Anny Szczepaniak,
  • referat pt. „»Gramatyka łacińska« według Michała Rodocia”, który wygłosi dr hab. prof. UŚ Tadeusz Aleksandrowicz, kierownik Katedry Filologii Klasycznej.

Wydarzenie organizowane jest przez: Zarząd Koła Katowickiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Katedrę Filologii Klasycznej UŚ oraz Koło Młodych Klasyków UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.