facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zebranie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

Zarząd Koła Katowickiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego i dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak z Katedry Filologii Klasycznej UŚ organizują wykład pt. „A Tale of Two Actresses: Theodora, Sarah Bernhardt, and the Ever-Popular Byzantine Mystique”, który wygłosi dr Andrew Walker White ze Stanford University VA.

Wykład odbędzie się we wtorek 29 października 2013 r. o godz. 15.15 w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, V piętro). Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Transformations and Adaptations of Byzantine Heritage in Modern Europe 1500–2010”.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.byzantium.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.