facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów UŚ

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego

22 marca 2011 r. o godz. 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Opolskiej 15 w Katowicach odbędzie się zwyczajne walne zebranie członków. W wydarzeniu udział weźmie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii UŚ, rektor UŚ w latach 2002–2008.

W programie posiedzenia znajdą się m.in.: dyskusja nad zmianami w statucie, przedstawienie sprawozdań finansowego i z działalności stowarzyszenia za rok 2010, omówienie założeń budżetowych i powołanie honorowych członków Stowarzyszenia Absolwentów UŚ.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe będzie dostępne od 15 marca w siedzibie Stowarzyszenia.

Członkowie, którzy nie dokonali wpłaty składki proszeni są o uregulowanie zaległości (wysokość składki członkowskiej za 1 rok wynosi 30 zł) do 19 marca na konto: Nordea Bank 44 1440 1172 0000 0000 1193 5923.

Potwierdzenie obecności na zebraniu należy przesłać do 19 marca 2011 r. na adres email: mbiskupski@op.pl lub dlaska@us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.