facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zbiórka na rzecz poszkodowanych w Japonii

Od 6 do 15 kwietnia 2011 r. na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy dla ofiar trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii. W ramach akcji, Chińczycy i Mongołowie studiujący na Wydziale Filologicznym opowiedzą o swoich krajach, kulturze i tradycjach oraz poprowadzą krótki kurs językowy, na którym można będzie nauczyć się podstawowych zwrotów w ich językach.

Harmonogram zajęć:

  • 13 kwietnia godzina 16.30, sala 303 - Chiny;
  • 15 kwietnia godzina 16.30, sala 303 - Mongolia.

Pieniądze zebrane podczas akcji zostaną przekazane przede wszystkim na rzecz japońskich studentów, z którymi solidaryzują się ich polscy koledzy. Patronat nad wydarzeniem objęła Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.