facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zawody okręgowe dwóch olimpiad językowych

9 stycznia 2015 r. o godz. 11.00 w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego odbędą się zawody II stopnia w zakresie znajomości języka francuskiego – część pisemna i część ustna. Przystąpi do nich ponad 90 osób z województw: śląskiego i opolskiego.

W czasie trwania zawodów pisemnych Olimpiady Języka Francuskiego nauczyciele będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach metodycznych, które poprowadzi doradca metodyczny Hachette, mgr Barbara Klimek. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z nowościami zgodnymi z wytycznymi nowej podstawy programowej, a także spotkać się z pracownikami Instytutu i poznać aktualną ofertę dydaktyczną dla kandydatów na studia.

27 lutego 2015 r. w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych UŚ rozpoczną się zawody II stopnia – część pisemna i część ustna Olimpiady Języka Hiszpańskiego. W  tym roku do II etapu Olimpiady Języka Hiszpańskiego zakwalifikowały się 52 osoby. W I etapie Olimpiady (szkolnym) wzięło udział 26 szkół z województwa śląskiego, w tym 24 szkoły licealne i 2 gimnazjalne.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.