facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Zasady pisowni śląskiej - wyzwania współczesności" - konferencja

26 listopada 2009 r. o godzinie 15.00 w auli Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ulicy Rudzkiej 13a, Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego organizują konferencję: „Zasady pisowni śląskiej - wyzwania współczesności".

Program konferencji:

  • 15.00 Otwarcie konferencji - dr Zbigniew Kadłubek
  • 15.10 Omówienie prac legislacyjnych nad nadaniem mowie śląskiej statusu języka regionalnego - poseł Marek Plura
  • 14.50 Przedstawienie propozycji zapisu śląskiej mowy - dr Józef Kulisz
  • 15.05 Referat Mirosława Syniawy
  • 15.20 Referat "Implementacja nowych znaków w komputerach"
  • 15.35 Przerwa
  • 16.00 Dyskusja
  • 17.00 Podsumowanie dyskusji i zakończenie obrad - dr Zbigniew Kadłubek

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.