facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zarządzenia wewnętrzne

 1. Zarządzenie nr 56/08 z dnia 19.09.08 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie organizowania szkolenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających naukę w Uczelni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zarządzenie nr 34/03 z dnia 23.04.03 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie oznakowania i ewidencji substancji i preparatów chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia oraz o zwrocie opakowań odpadów opakowaniowych środków niebezpiecznych.
 3. Zarządzenie nr 57/02 z dnia 30.08.02 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wydawania pracownikom napojów chłodzących.
 4. Zarządzenie nr 14/00 z dnia 29.02.00 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
 5. Zarządzenie nr 56/02 z dnia 30.07.02 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego zmieniające zarządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
 6. Zarządzenie nr 48/09 z dnia 16.06.09 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.
 7. Zarządzenie nr 65/09 z dnia 13.07.09 r. Rektora U. Śl. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
 8. Zarządzenie nr 1/98 z dnia 19.01.98 r. Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wprowadzeniu "Instrukcji prac niebezpiecznych pożarowo w obiektach Uniwersytetu Śląskiego"
 9. Zarządzenie nr 11/97 z dnia 6.03.97 r. Rektora U. Śl. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Uniwersytecie Śląskim.
 10. Zarządzenie nr 3/94 z dnia 24.06.94 r. Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu w sprawie środków higieny osobistej
 11. Zarządzenie Rektora nr 52/2004 w sprawie postępowania w przypadku wykonywania postanowień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.