facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zapis debaty na temat przyszłości uczelni

JM Rektor UŚ podczas debaty

W czwartek 21 czerwca 2018 roku odbyło się spotkanie władz rektorskich z członkami społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego poświęcone dyskusji nad przyszłością uczelni w kontekście prognozowanych zmian w prawie związanych z zapowiadaną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawą 2.0. 

Do uczestnictwa w debacie, która odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych, całą wspólnotę akademicką Uniwersytetu Śląskiego zaprosił JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.
 

Uczestnicy debaty, która odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych

fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Zapis debaty dostępny jest pod adresem: www.youtube.com

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.