facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Zanieczyszczenia, naturalne czynniki środowiskowe i bioróżnorodność: badania w ramach międzynarodowych programów badawczych Unii Europejskiej”

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład „Zanieczyszczenia, naturalne czynniki środowiskowe i bioróżnorodność: badania w ramach międzynarodowych programów badawczych Unii Europejskiej”, organizowany w ramach XVIII cyklu wykładów: „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Ryszard Laskowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Spotkanie odbędzie się we czwartek 25 lutego 2010 r. o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9.

Wykłady z serii FORUM NATURA’16 są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (http://www.wfosigw.katowice.pl/)


 

Harmonogram drugiej części cyklicznych wykładów CSCS

O wykładzie:

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy bieżącego roku zginęli, zapewne bezpowrotnie, ostatni zdolni do rozrodu przedstawiciele 8 334 gatunków organizmów zamieszkujących Ziemię, nic nie robiąc sobie z faktu, iż jest to, ogłoszony przez ONZ, Rok Bioróżnorodności i akurat teraz ginąć bezpowrotnie po prostu nie wypada. Jeżeli trend ten się nie odwróci, do końca Roku Bioróżnorodności, zestaw ziemskich gatunków nieuchronnie uszczupli się haniebnie o kolejne 41 666 gatunków, co łącznie stanowić będzie szacunkową, uśrednioną, podawaną przez zaniepokojonych naukowców ilość 50 000 gatunków rocznie, które opuszczają ziemski padół w niezbadanych okolicznościach. Nie ma wśród nich tych największych, znanych z mediów czy spektakularnych działań organizacji ochrony przyrody – giną ci najmniejsi, często nie znani jeszcze nauce.
Stoicy, nie wyprowadzeni z równowagi nawet przez pięciocyfrowe liczby, uspokajać będą niezmiennie, że to przejaw ewolucji, że jedne gatunki giną, inne się pojawiają i tak było zawsze, i że nawet po dinozaurach jeszcze coś zostało, więc mamy do czynienia z jednym z planowych wręcz wymierań. Pewnie nawet i oni nie znajdą jednak argumentów w odpowiedzi na pytanie, czy planowemu wymieraniu powinny podlegać także i rafy koralowe, i lasy namorzynowe, i podbiegunowe tundry, a także rdzenne, lokalne odmiany zbóż czy bydła. Ubytki w gatunkach pociągają za sobą ograniczenie puli genetycznej naszego dzisiejszego świata. Tej niepowetowanej straty nie uda się załatać próbami odtworzenia tura i mamuta, zakładając nawet pełen sukces hodowlany. 50 000 tysięcy gatunków rocznie nie odtworzą wszystkie biotechnologiczne laboratoria razem wzięte, nie tędy więc droga.
Zatem którędy?
Może przez powstrzymanie globalnego ocieplenia?
Może poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń przemysłowych? Zaprzestanie wycinania lasów tropikalnych – i to wszystko natychmiast!
Wraz z ubytkiem różnorodności biologicznej ekosystemów, rośnie bioróżnorodność laboratoriów. Międzynarodowe zespoły badaczy o różnych specjalnościach łamią sobie głowy, badają, liczą, eksperymentują i analizują, wierząc, że na ich oczach nie dokona się kolejny nieodżałowany ubytek. Przeciwnie: być może wspólne europejskie badania i projekty naukowe pomogą znaleźć coś optymistycznego w ponurych mało chwalebnych, jak dotąd, pięciocyfrowych statystykach.

opracowanie: dr Agnieszka Babczyńska i CSCS


O wykładowcy:

Prof. dr hab. Ryszard Laskowski – kierownik Zakładu Ekotoksykologii i Ekologii Stresu w Instytucie Nauk o Środowisku UJ. Ekotoksykolog, badający wpływ substancji toksycznych na dynamikę populacji i historie życiowe organizmów. Ekolog interesujący się ekologią ekosystemów, procesami dekompozycji i mineralizacji materii organicznej, transferem zanieczyszczeń. Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu ekotoksykologii. Podróżnik i fotograf.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.