facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych”

17 grudnia 2010 r. w godzinach 12.00−15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie konferencja zorganizowana w ramach projektu systemowego „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych”.

Celem projektu jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Działania mają zapewnić także wystarczającą podaż odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów nauk ścisłych.
Podczas wykładu prof. UŚ dr. hab. Roberta Hasteroka uczestnicy konferencji będą mogli poznać najnowsze trendy w biotechnologii, będą mieli również okazję zdobyć informacje o tym, jak wygląda rynek pracy dla biotechnologów i biologów, zapoznają się także z wymogami rekrutacyjnymi potencjalnych pracodawców.

Organizatorami konferencji są: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Biuro Karier UŚ.

W programie konferencji znajdą się m.in.:

  • wykład pt. „Modelowy genom roślinny − małe Brachypodium, duże nadzieje”, prof. UŚ dr hab. Robert Hasterok z Katedry Anatomii i Cytologii Roślin UŚ;
  • zajęcia nt. rynku pracy dla biologa i biotechnologa − Biuro Karier UŚ;
  • prezentacja firmy „Biochefa” Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny, prof. dr n. med. Florian Ryszka;
  • prezentacja firmy Mauxion Chocolates Sp. z o.o., Agata Kondrat, technolog z Działu Badań i Rozwoju / Trumpf;
  • prezentacja firmy POCH SA, Michał Delijewski, Product Manager. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.