facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zakończenie projektu europejskiego ISS-EWATUS

Logo projektu ISS-EWATUS

Od 30 do 31 stycznia 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się uroczystość zakończenia projektu europejskiego „Integrated Support System for Efficient Water Usage and Resources Management” (ISS-EWATUS) realizowanego od 2014 roku i koordynowanego przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras.

Kierownikiem projektu jest dr Ewa Magiera z Zakładu Systemów Informatycznych. Funkcję zastępcy kierownika ds. zapewnienia jakości naukowej pełni dr inż. Wojciech Froelich z Zakładu Systemów Informatycznych, natomiast dr Małgorzata Gajos-Grzetić z Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych jest specjalistą ds. rozpowszechniania rezultatów projektu.

Partnerami tworzącymi konsorcjum projektu były jednostki naukowe, naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa reprezentujące pięć krajów europejskich: Polskę, Wielką Brytanię, Hiszpanię, Grecję oraz Holandię.

ISS-EWATUS zrealizowano w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do zarządzania zasobami wodnymi (Objective ICT-2013.6.3 ICT for Water Resources Management). Jego celem było stworzenie innowacyjnych rozwiązań mających zwiększyć oszczędzanie wody w gospodarstwach domowych oraz miejskich systemach zaopatrzenia w wodę w krajach Unii Europejskiej. W ramach projektu opracowany został m.in. model szacowania zużycia i zarządzania zapotrzebowaniem na wodę oraz nowoczesny sposób wspomagania podejmowania decyzji (DSS), służący zmniejszeniu strat wody i zużycia energii w systemie dystrybucji wody.

Organizatorami wydarzenia są Uniwersytet Śląski, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu SA.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną najważniejsze rezultaty projektu, takie jak:

  • system wspomagania decyzji dla organizacji zarządzających zasobami wodnymi na poziomie miejskim w celu zidentyfikowania nieszczelności, wycieków oraz zaproponowania działań awaryjnych, oceny zapotrzebowania na wodę, kontroli ciśnienia wody w miejskim systemie zasilania wodą w celu ograniczenia wycieku wody,
  • symulacyjny program dla elastycznych cen wody – wskazanie zależności pomiędzy wielkością konsumpcji a ceną wody,
  • mobilny system wspomagania decyzji dla gospodarstw domowych (aplikacja i instalacja wymaganych urządzeń) raportujący zużycie wody w czasie rzeczywistym dla wszystkich członków danego gospodarstwa,
  • portal watersocial.org zrzeszający osoby (water stakeholders) zaangażowane we wdrożenie świadomego i oszczędnego zużycia wody. W implementacji portalu wykorzystano elementy grywalizacji.
     

Potwierdzenie obecności należy przesłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. Danuta Stróż.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz wydarzenia dostępne są na stronie: www.issewatus.eu oraz na Facebooku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.