facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela

Studentki Uniwersytetu Śląskiego

W ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego prowadzony jest Blok Kształcenia Nauczycielskiego (BKN). Podjęcie nauki w ramach tego programu daje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji przez studentów tych kierunków studiów, które w swej ofercie edukacyjnej nie mają specjalności nauczycielskiej.

Obecnie prowadzony jest nabór na zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 27 stycznia 2017 roku o godz. 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sala 24).

Opisy zróżnicowanych wariantów programu Bloku Kształcenia Nauczycieli, dostosowanych do różnych poziomów studiów i do uzyskanego już przygotowania, znajdują się stronie: www.bkn.us.edu.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: bkn@us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.