facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XXXVI Konferencja Teoretycznoliteracka

Zakład Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji INoLP UŚ wraz z Pracownią Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk organizują - w ramach wspólnego projektu badawczego p.n. Kulturowe wizualizacje doświadczenia - XXXVI Konferencję Teoretycznoliteracką, która odbędzie się w dniach 18 - 21 września br. w Złotym Potoku.

 Zapowiedzieli w niej swój udział wybitni badacze z Polski i z zagranicy - literaturoznawcy, historycy sztuki, antropolodzy,kulturoznawcy, filozofowie.

Pracownia Poetyki Historycznej IBL PAN organizuje te konferencje od kilkudziesięciu lat, wybierając za każdym razem na współorganizatora odpowiedni Zakład z innego uniwersytetu. Organizowane corocznie Konferencje Teoretycznoliterackie są najważniejszym wydarzeniem naukowym w środowisku literaturoznawców, w którym biorą udział przedstawiciele nauk humanistycznych różnych pokoleń i specjalności.

Program konferencji.pdf

Honorowy patronat nad Konferencją objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, który otworzy konferencję 18 września br. o godzinie 9.00

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.