facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XXX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów

Grafika: logo Letniej Szkoły Młodych Pedagogów


UWAGA! Na prośbę potencjalnych uczestników XXX LSMP czas składania zgłoszeń został przedłużony do 20 czerwca 2016 roku. 


 

Rok 2016 jest rokiem jubileuszu Letniej Szkoły Młodych Pedagogów (LSMP). Trzydziesta jej odsłona odbywać będzie się w Katowicach i Wiśle od  12 do16 września 2016 roku. Tradycyjnie Szkoła organizowana jest przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, natomiast rolę tegorocznego gospodarza pełni Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po raz dwudziesty trzeci kierownikiem naukowym spotkań młodych jest prof. Maria Dudzikowa.

Problematyka XXX LSMP została ujęta tematem „Pułapki badań nad edukacją”. Tym samym charakter podejmowanych rozważań przynajmniej podwójnie przyczynia się do odświętności obchodów jubileuszu trzydziestolecia. Po pierwsze, wypatrywanie ontologicznych, epistemologicznych, metodologicznych oraz aksjologicznych pułapek badań nad edukacją w perspektywie interdyscyplinarnej jest zaproszeniem do myślenia wyższego rzędu, ekskluzywnego, tak naprawdę będącego myśleniem… o myśleniu, o edukacji i jej meandrach. Po drugie, na ważność podjętego tematu składa się zawarta w nim kluczowa dla edukacji troska o jakość codzienności badawczej pedagogów. Profil tematyczny tegorocznej Szkoły mierzy zatem w to, co w pedagogice wyjątkowe i powszechne zarazem.

Programowym trzonem LSMP są wystąpienia młodych pedagogów, jako że podstawowym celem corocznych spotkań jest doskonalenie warsztatu początkujących badaczy. Chodzi więc tutaj o odziaływanie na wzrost poziomu świadomości metodologicznej, wzajemne rozbudzanie zainteresowań badawczych, także o integrację środowiska naukowego. Szkoła niejednokrotnie bywa także szansą na spotkanie i rozmowę z tymi, których dotąd znało się jedynie z kart ich książek, bowiem charakter idei LSMP budują także odbywające się w czasie jej trwania wystąpienia i seminaria profesorskie. Swój udział w tegorocznej odsłonie spotkań młodych zapowiedzieli już profesorowie: Maria Czerepaniak-Walczak, Zenon Gajdzica, Jarosław Gara, Andrzej Góralski, Adam Grobler, Wiesława Limont, Jacek Piekarski, Tadeusz Sławek, Bogusław Śliwerski, Danuta Urbaniak-Zając. Wśród profesorów prowadzących seminaria metodologiczne są m.in.: Maria Dudzikowa, Katarzyna Krasoń, Krzysztof Rubacha, Tadeusz Lewowicki.

Dodatkowych informacji szukać należy w ogłaszanych przez organizatorów sukcesywnie komunikatach (do pobrania poniżej). Wszelkie pytania, sugestie, uwagi związane z XXX LSMP i obchodami jej jubileuszu można kierować na adres e-mail: xxxlsmp@gmail.com.

 

Do pobrania: 

  1. Komunikat nr 1 (plik pdf)

  2. Komunikat nr 2 (plik pdf) 

  3. Komunikat nr 3 (plik pdf) 

     

Honorowy patronat

Logo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Logo Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich  Logo Marszałek Województwa Śląskiego Herb Katowic

 

Plakat promujący XXX Letnią Szkołę Młodych Pedagogów

 


Patronaty medialne:

   logo tvp3      logo Radia Em      logo tvs

 

          

logo Gazety Uniwersyteckiej UŚlogo Telewizji internetowej UŚ

 

    logo radia silesia

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.