facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XXVI edycja Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego

6 grudnia 2013 r. o godz. 9.00 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (Sala Marmurowa) odbędzie się uroczystość wręczenia stypendiów XXVI edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

O pomoc ze środków Funduszu mogą ubiegać się mieszkający na terenie województwa śląskiego studenci, którzy osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze średnią ocen minimum 4,5, udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną (dochód brutto na członka rodziny nie może przekraczać 870 zł) oraz nie ukończyli 24. roku życia.

Śląski Fundusz Stypendialny od prawie 13 lat wspiera zdolnych młodych ludzi, znajdujących w trudnej sytuacji materialnej. Ideą przyświecającą Fundacji jest m.in. promocja wybitnych osiągnięć w zakresie nauki.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.