facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XXV edycja Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego

Tegoroczna uroczystość wręczenia stypendiów w ramach Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego odbędzie się 26 czerwca 2013 r. o godz. 14.00 w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (Sala Marmurowa). W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Śląski Fundusz Stypendialny od prawie 13 lat wspiera zdolnych młodych ludzi, w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki dofinansowaniu śląska młodzież ma możliwość rozwoju oraz realizacji przedsięwzięć. Ideą przyświecającą fundacji jest m.in. promocja wybitnych osiągnięć w zakresie nauki.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Śląskiego Funduszu Stypendialnego.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.