facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XXV Sympozjum Jurajskie „Człowiek i przyroda Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej”

Od 6 do 8 maja 2015 r. w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu odbywać będzie się XXV Sympozjum Jurajskie „Człowiek i przyroda Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej”, którego organizatorem jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny, członek komitetu naukowego sympozjum. Wśród prelegentów znajdą się pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego – dr hab. Urszula Myga-Piątek i dr hab. Beata Babczyńska-Sendek, a także naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz eksperci z Polski, Czech i Bułgarii.

Konferencja organizowana jest w ramach obchodów XXXV-lecia Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i została objęta patronatem honorowym przez: wojewodę śląskiego dr. Piotra Litwę, członka Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierza Karolczaka oraz JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia.

Program

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.