facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XXIX Osobliwości Świata Fizyki

Od 4 do 30 września 2013 r. w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będą XXIX Osobliwości Świata Fizyki. Pokazy oraz wykłady będą miały miejsce w salach audytoryjnych Instytutu Fizyki przy ul. Uniwersyteckiej 4.

Spotkania w ramach Osobliwości Świata Fizyki organizowane są przez Pracownię Dydaktyki Fizyki UŚ już od 1984 roku. Ich tematyka związana jest z programem szkolnym. W tym roku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą mieli okazję wysłuchać wykładów: „Dwa oblicza światła”, „Zero, jeden, dwa…”, „Historia światłem pisana”.

Liczba miejsc jest ograniczona. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja – osobiście w Pracowni Dydaktyki Fizyki UŚ (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) lub telefonicznie pod numerem: (32) 359 11 70. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.dydaktykafizyki.us.edu.pl.

Program wykładów

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.