facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XXIV edycja Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego

20 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (Sala Marmurowa) odbędzie się uroczystość wręczenia stypendiów XXIV edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. W wydarzeniu udział weźmie prorektor  ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

O pomoc ze środków Funduszu mogą ubiegać się mieszkający na terenie województwa śląskiego studenci, którzy osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze średnią ocen minimum 4,5, udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną (dochód brutto na członka rodziny nie może przekraczać 870 zł) oraz nie ukończyli 24. roku życia.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.