facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XXIV edycja Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego

20 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (Sala Marmurowa) odbędzie się uroczystość wręczenia stypendiów XXIV edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. W wydarzeniu udział weźmie prorektor  ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

O pomoc ze środków Funduszu mogą ubiegać się mieszkający na terenie województwa śląskiego studenci, którzy osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze średnią ocen minimum 4,5, udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną (dochód brutto na członka rodziny nie może przekraczać 870 zł) oraz nie ukończyli 24. roku życia.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.