facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XXIII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

31 lipca 2013 r. rozpocznie się XXIII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej oraz XXII warsztaty polonistyczne. Do Cieszyna przyjadą uczestnicy z całego świata, by przez cztery tygodnie wspólnie poznawać polski język, literaturę i kulturę. W tegorocznej letniej szkole weźmie udział około 130 osób pochodzących m.in. z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Niemiec, Czech, Słowacji, Francji, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Chin, Japonii, Kenii, Mongolii, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Brazylii.
W warsztatach polonistycznych uczestniczyć będą nauczyciele języka polskiego jako obcego uczący poza granicami Polski, pracownicy placówek oświaty, mediów oraz animatorzy polskiej kultury.

W inauguracji wydarzenia udział wezmą: prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny, dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor – dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz prof. zw. dr hab. Marian Kisiel – prodziekan Wydziału Filologicznego ds. rozwoju i promocji, dr hab. Monika Bielińska – prodziekan Wydziału Filologicznego ds. studenckich i kształcenia, dr hab. prof. UŚ Zenon Gajdzica – dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, dr hab. prof. UŚ Jadwiga Uchyła-Zroski – prodziekan Wydziału Artystycznego ds. rozwoju i promocji. Swoją obecnością uroczystość zaszczycą również Maria Pańczyk-Pozdziej – wicemarszałek Senatu RP, Andrzej Gościniak – przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, dr Bogusław Szymański – dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MNiSW oraz Anna Cieszewska z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Uczestnikami wydarzenia będą także reprezentanci władz Cieszyna i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.  Wykład inauguracyjny nt. „Wojna i pamięć” wygłosi prof. zw. dr hab. Marian Kisiel.

Program letniej szkoły obejmuje lektoraty z języka polskiego jako obcego ukierunkowane na rozwój wszystkich sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, gramatyki języka polskiego, pisania oraz rozumienia tekstów. Po zajęciach porannych studenci wezmą udział w wykładach i seminariach prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Śląskiego oraz zaprzyjaźnionych śląskich uczelni. Bogata tematyka zajęć obejmować będzie zagadnienia poświęcone polskiej literaturze, współczesnemu językowi polskiemu, historii Polski, polskim tradycjom i zwyczajom oraz wizerunkowi Polski w Unii Europejskiej. Dodatkowo, uczestnikom warsztatów polonistycznych zaproponowane zostaną zajęcia poświęcone metodyce nauczania języka polskiego jako obcego, prezentacja najnowszych podręczników i pomocy dydaktycznych oraz udział w lekcji pokazowej wraz z omówieniem toku zajęć. Wieczorami zostanie zaprezentowany program kulturalny, m.in. wspólne śpiewanie polskich pieśni i piosenek biesiadnych, teatrzyk poezji dziecięcej, gry i zabawy językowe czy wieczór poezji – w tym roku w całości poświęcony twórczości Juliana Tuwima. Studenci, którzy będą chcieli sprawdzić swoje umiejętności aktorskie, zagrają w przedstawieniu na motywach dramatu Jana Kochanowskiego „Odprawa posłów greckich”.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w czasie letniej szkoły jest Sprawdzian z polskiego, podczas którego uczestnicy letniej szkoły oraz studenci obcokrajowcy z zaprzyjaźnionych polskich i zagranicznych uczelni piszą specjalnie dla nich ułożone dyktando. Nagrodą dla zwycięzcy – Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego – będzie bezpłatny udział w przyszłorocznej letniej szkole. W tym roku Sprawdzian z polskiego odbędzie się 15 sierpnia.

W tym dniu odbędzie się również Wieczór Narodów. Uczestnicy letniej szkoły barwnym korowodem udają się na rynek, by wspólnie z cieszynianami świętować spotkanie kultur, tradycji i języków z całego świata. Wydarzenie będzie okazją do wspólnej nauki języków, poznawania kultury oraz kosztowania egzotycznych potraw, które przygotowali studenci.

Po całym tygodniu nauki, studenci wezmą udział w sobotnich i niedzielnych wyjazdach dydaktycznych w Beskidy, na Górny Śląsk, do Auschwitz-Birkenau oraz do Krakowa, które pozwolą im na poznać polską historię, geografię oraz architekturę.

Tegoroczna letnia szkoła oraz warsztaty polonistyczne są współfinansowane przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urząd Miejski w Cieszynie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.

 


O wydarzeniu napisali również:

Gazeta   Artykuł pt. „Przyjadą z całego świata uczyć się języka polskiego” (30 lipca 2013 r.)
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.