facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XXII Lokalny Konkurs Krasomówczy

Wydział Prawa i Administracji UŚ

27 marca 2018 r. o godz. 15.10 w auli nr 6 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbędzie się XXII edycja Lokalnego Konkursu Krasomówczego. Jego celem jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności korzystania ze zdobytej w toku studiów wiedzy prawniczej, a także podkreślenie znaczenia sztuki autoprezentacji, argumentacji oraz oracji. Konkurs adresowany jest studentów prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Zwycięzca lokalnej edycji konkursu wystąpi w eliminacjach do Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej, który w tym roku odbędzie się w Poznaniu. Organizatorem XXII Lokalnego Konkursu Krasomówczego jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.