facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XXII edycja Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego

9 stycznia 2012 r. o godz. 12.00 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (Sala Marmurowa) odbędzie się uroczystość wręczenia stypendiów XXII edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. W wydarzeniu udział weźmie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.


O pomoc ze środków Funduszu mogą ubiegać się mieszkający na terenie województwa śląskiego studenci, którzy osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze średnią ocen minimum 4,5, udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną (dochód brutto na członka rodziny nie może przekraczać 870 zł) oraz nie ukończyli 24. roku życia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.sfs.katowice.pl.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.