facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XXI Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP

Od 27 do 29 marca 2015 r. w Sypniewie odbywać się będzie XXI Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowa Konferencja PSRP skupia liderów środowiska samorządów studenckich z całej Polski i przyczynia się do podejmowania ważnych dyskusji poświęconych sytuacji studentów w naszym kraju.

27 marca o godz. 17.00 odbędzie się debata inaugurująca XXI Krajową Konferencję PSRP z udziałem przedstawicieli różnych środowisk związanych ze szkolnictwem wyższym. Tematem debaty będą kluczowe wyzwania szkolnictwa wyższego w Polsce. W spotkaniu uczestniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas obrad omówione zostaną m.in. tematy:

  • „Czego kosmos może nas nauczyć o budowaniu marki”;
  • „Santander Universidades jako program wspierający rozwój studentów”;
  • „XX lat minęło” – PSRP wczoraj i dziś;
  • „Nowe technologie a prawa autorskie”;
  • „Zmiany w systemie stypendialnym”;
  • „Dydaktyka okiem studenta” – dyskusja nad zmianami;
  • „Samorząd w obliczu umiędzynarodowienia uczelni”,
  • „Problem integracji społecznej wśród studentów”.


W programie wydarzenia znajdą się m.in.: dyskusje panelowe poświęcone wypracowaniu kierunkowych opinii na temat szkolnictwa wyższego, warsztaty oraz omówienie projektów poświęconych działalności samorządowej. Zaplanowano również otwarte posiedzenie Rady Studentów PSRP, podczas którego przyjęte zostaną wnioski z debat konferencyjnych, które posłużą później do formułowania stanowisk PSRP w sprawach związanych ze szkolnictwem wyższym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://konferencja-psrp.conrego.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.