facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XXI Konferencja Redaktorów Gazet Akademickich

Od 3 do 6 września 2013 r. w Katowicach odbywać się będzie XXI Konferencja Redaktorów Gazet Akademickich. Zgodnie z tradycją wydarzenie organizowane jest co roku przez inny ośrodek akademicki. Organizatorami tegorocznej konferencji są redakcje dwóch pism uczelnianych: Uniwersytetu Śląskiego – „Gazeta Uniwersytecka UŚ” i Uniwersytetu Ekonomicznego – „UE Forum”.

W ramach tegorocznego spotkania przewidziano m.in.: warsztaty językowe, które poprowadzi dr Katarzyna Wyrwas, kierownik Internetowej Poradni Językowej Uniwersytetu Śląskiego, szkolenia typograficzne, dotyczące nowoczesnego składu i łamania gazet oraz roli okładek w pismach uczelnianych, przygotowane przez pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, szkolenie poświęcone pozyskiwaniu środków finansowych na działalność mediów akademickich oraz debatę na temat promocji nauki, którą poprowadzi dziennikarz naukowy dr Tomasz Rożek. W programie konferencji znajdzie się również wykład o kulturze języka w mediach, który wygłosi prof. dr hab. Małgorzata Kita.

W inauguracji wydarzenia, która będzie miała miejsce w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej udział wezmą m.in.: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. prof. UE Robert Tomanek, prorektor UŚ ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny, wiceprezydent Katowic Marcin Krupa oraz dyrektor CINiBA prof. dr hab. Dariusz Pawelec.

Partnerami imprezy są: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Śląska Kawiarnia Naukowa, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo w Pszczynie oraz Muzeum Historii Katowic.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli prezydent Katowic Piotr Uszok i Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, natomiast patronat medialny sprawują: „Dziennik Zachodni”, „Nasze Miasto.pl”, Polska Agencja Prasowa. Nauka w Polsce, Polskie Radio Katowice, „Forum Akademickie”, Magazyn Studencki „Manko” oraz Telewizja Internetowa Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe informacje oraz program spotkania dostępne są na stronie http://gu.us.edu.pl/konferencja. Udział w konferencji jest możliwy dla zarejestrowanych uczestników.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.