facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XXI Konferencja nt. "Przyswajania Języka Obcego"

25 lat temu odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja na temat przyswajania języka. Jej organizatorem, jak i organizatorem kolejnych dwudziestu konferencji, pozostaje wybitny językoznawca prof. Janusz Arabski z Instytutu Języka Angielskiego. W tym roku konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z procesami uczenia się i przyswajania języków obcych zgromadzi w dniach 28-30 maja 2009 r. około stu naukowców z całego świata. Przez trzy dni obradować oni będą w Szczyrku, gdzie wysłuchają ponad siedemdziesięciu wystąpień, podzielonych na trzy sekcje tematyczne.

W tym roku tematem przewodnim konferencji są indywidualne różnice występujące w procesie przyswajania języka związane ze zmiennymi osobowościowymi i sytuacyjnymi charakteryzującymi poszczególnych uczniów. Gośćmi plenarnymi konferencji są znane autorytety w dziedzinie badań nad przyswajaniem języka: David Singleton, Jean-Marc Dewaele, Dieter Wolff i Ruediger Zimmermann. Konferencja ta jest już od lat jednym z najważniejszych wydarzeń naukowych, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, gromadzącym specjalistów badających proces przyswajania i uczenia się języka obcego. Jej owocem są rozwijające się kontakty i programy współpracy pomiędzy uczelniami, głównie w skali europejskiej oraz coroczne publikacje naukowe.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.