facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XX-lecie fizyki medycznej na Śląsku

Od 6 do 7 czerwca 2014 r. w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbywać się będą obchody jubileuszu XX-lecia fizyki medycznej na Śląsku. W wydarzeniu uczestniczyć będzie prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

Podczas sympozjum, zorganizowanego z okazji jubileuszu, omówione zostaną m.in. tematy: „Od ery ortowoltażu do biologicznego ‘dose painting’ w radioterapii”, „Radioterapia protonowa – droga do doskonałości”, „Metoda fotodynamiczna w diagnostyce i terapii nowotworów”, „Spektroskopia EPR w badaniu nanoleków”, „Spektroskopia rentgenowska i spektroskopia w podczerwieni w badaniach biomedycznych”, „Zastosowanie technologii Rapid Arc w radioterapii raka płuca” oraz „Zastosowanie nanocząstek magnetycznych w medycynie”.

W sympozjum udział wezmą m.in.: prof. zw. dr hab. Elżbieta Zipper, prof. zw. dr hab. Zofia Drzazga, prof. dr hab. Wiktor Zipper, prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski, prof. dr hab. Paweł Olko,  prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń, dr hab. Paweł Kukołowicz,  prof. dr hab. n. med. inż. Halina Podbielska, prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski, prof. dr hab. inż. Marek Lankosz, prof. dr hab. Krzysztof Ślosarek oraz prof. dr hab. Henryk Figiel.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://fizmed.us.edu.pl.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.