facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XX Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Od 28 do 30 marca 2014 r. w Kościelisku odbywać się będzie jubileuszowa XX Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W piątek 28 marca o godz. 16.15 rozpocznie się debata inaugurująca XX Krajową Konferencję PSRP. Wydarzenie będzie transmitowane online.

W programie wydarzenia znajdzie się m.in.: debata z udziałem kluczowych osób dla szkolnictwa wyższego pt. „Kształtowanie postaw i innych kompetencji społecznych przez uczelnie – fikcja czy rzeczywistość”, gry integracyjne oraz liczne warsztaty.

Podczas obrad omówione zostaną m.in. tematy:

  • „Motywacja czy inspiracja, czyli jak spowodować, aby ludzie sami chcieli działać, rozwijać się i podejmować wyzwania”;
  • „Jak nie zmarnować szansy” – KRK w praktyce;
  • „Po co studentowi mobilność?” – jak umiędzynarodowić samorząd;
  • „Współpraca regionalna w Europie – Grupa Wyszehradzka”;
  • „Perspektywy rozwoju spraw socjalnych studentów”;
  • „Społecznościowa rewolucja” – najnowsze narzędzia wspomagające działalność w social media;
  • „Rola uczelni i samorządów w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych wśród studentów”.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://konferencja-psrp.conrego.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.