facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XX Konkurs Wiedzy Technicznej

23 marca 2016 r. o godz. 9.00 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu rozpocznie się uczelniany etap XX Konkursu Wiedzy Technicznej, w którym udział weźmie  69 uczniów z 24 szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego i z 1 szkoły z województwa małopolskiego (z Olkusza). Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych szeroko rozumianą techniką i promowanie wśród młodego pokolenia Polaków korzyści płynących z wyboru przedmiotów ścisłych na egzaminach maturalnych. Pomysłodawca konkursu – dr hab. prof. UŚ Jan Ilczuk – ma nadzieję, że młodzież, przygotowując się do rozwiązywania konkursowych zadań, będzie doskonaliła swe umiejętności dostrzegania, obserwowania i analizowania zjawisk otaczającego ich świata, a wszechobecna technika nie będzie miała dla nich żadnych tajemnic.

Konkurs Wiedzy Technicznej to również doskonała możliwość dotarcia do uczniów  stojących przed wyborem przyszłego kierunku studiów i zapoznania ich z bogatą ofertą edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz innych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego.

Konkurs tradycyjnie podzielony został na dwa etapy. Etap pierwszy, który odbywał się na terenie szkół, miał za zadanie wyłonienie trzyosobowej reprezentacji danej placówki. To właśnie ci uczniowie przystąpią do rozwiązywania zadań konkursowych.

Patronat nad XX Konkursem Wiedzy Technicznej objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prezydenci zagłębiowskich miast: Sosnowca – Arkadiusz Chęciński, Będzina – Łukasz Komoniewski i Dąbrowy Górniczej – Zbigniew Podraza. Konkurs wspiera również prezes Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych w Katowicach Mieczysław T. Koczkowski oraz prezes Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu Grzegorz Dąbrowski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.