facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XVIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna pt. „Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych”

logo konf biol

31 sierpnia 2010 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ rozpocznie się XVIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna pt. „Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych”. Wydarzenie będzie okazją do wymiany poglądów przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, związanych z edukacją w zakresie ochrony środowiska. Konferencja trwać będzie do 2 września 2010 r.

 

Tematyka zjazdu obejmuje m.in. zagadnienia:

  • interdyscyplinarności kształcenia ochrony środowiska na studiach przyrodniczych,
  • standardów kształcenia,
  • realizacji programów międzynarodowych,
  • kształcenia na studiach trzeciego stopnia,
  • sytuacji absolwentów na rynku pracy.

Referaty wygłoszą m.in. pracownicy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ: prof. dr hab. Piotr Skubała, prof. dr hab. Ryszard Ciepał, dr Edyta Sierka, dr Agnieszka Kompała-Bąba oraz dr Agnieszka Błońska.

W wydarzeniu udział wezmą naukowcy z Czech.

Organizatorem wydarzenia jest Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody przy współudziale Katedry Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Więcej…

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.