facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XVIII Konkurs Wiedzy Technicznej

19 marca 2014 r. o godz. 9.00 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12 rozpocznie się uczelniany etap XVIII Konkursu Wiedzy Technicznej.

W eliminacjach weźmie udział 103 uczniów z 35 szkół ponadgimnazjalnych z 16 miast województwa śląskiego i z 1 szkoły z województwa małopolskiego, tj. z Olkusza. Celem wydarzenia jest propagowanie zagadnień związanych z nowoczesną techniką i informatyką oraz  uświadomienie uczniom znaczenia przedmiotów ścisłych we współczesnym świecie.

Konkurs Wiedzy Technicznej to również doskonała możliwość dotarcia do uczniów  stojących przed wyborem przyszłego kierunku studiów i zapoznania ich z bogatą ofertą edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ oraz innych wydziałów uniwersytetu.

Pomysłodawca konkursu dr hab. prof. UŚ Jan Ilczuk i jego współpracownicy przygotowali zadania konkursowe w formie testów, wśród których znajdą się pytania z matematyki, fizyki, informatyki i przedmiotów ogólnotechnicznych. Konkurs tradycyjnie podzielony jest na dwa etapy. Etap pierwszy odbył się na terenie szkół i wyłonił trzyosobową reprezentację danej szkoły.

Patronat nad XVIII Konkursem Wiedzy Technicznej objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prezydenci zagłębiowskich miast: Sosnowca – Kazimierz Górski, Będzina – Łukasz Komoniewski i Dąbrowy Górniczej – Zbigniew Podraza. Konkurs wspierają również prezesi: Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych – Mieczysław T. Koczkowski, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – Tadeusz Donocik i Agencji Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu – Grzegorz Dąbrowski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.