facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XVIII edycja „Sprawdzianu z polskiego”

15 sierpnia 2015 roku o godzinie 10.30 w Centrum Konferencyjnym UŚ w Cieszynie odbędzie się już osiemnasta edycja międzynarodowego konkursu ortograficznego „Sprawdzian z polskiego”, organizowanego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w ramach letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej.

„Sprawdzian z polskiego” jest konkursem o charakterze otwartym adresowanym do cudzoziemców oraz osób polskiego pochodzenia. Wezmą w nim udział przede wszystkim uczestnicy jubileuszowej XXV letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej objętej honorowym patronatem przez JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, ale także zaproszeni goście oraz studenci z zaprzyjaźnionych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Wszyscy zebrani zmierzą się z – uważaną za trudną – polską ortografią, rywalizując o tytuł „Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego”. Główną nagrodą jest – oprócz nagród rzeczowych w postaci słowników poprawnościowych oraz książek językoznawczych – bezpłatny udział w przyszłorocznej letniej szkole.

Konkurs – wraz z towarzyszącymi mu warsztatami na temat twórczości wybitnego polskiego poety Stanisława Barańczaka, uhonorowanego dwadzieścia lat temu tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego – ma na celu nie tylko przybliżenie współczesnego języka polskiego, ale i zainteresowanie kwestiami języka poetyckiego, które stanowią ważny element polszczyzny pisanej, z którą to sprawnością osoby polskiego pochodzenia i cudzoziemcy mają największy problem. Priorytetem jest także promocja szeroko pojętej kultury języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności językowej i piękna języka oraz siły obrazowania języka poetyckiego. Dla cudzoziemców uczących się języka polskiego konkurs z warsztatami będzie okazją do kształcenia i weryfikowania umiejętności językowych i kształcenia kompetencji lingwistycznych i kulturowych w zakresie języka polskiego jako obcego. Konkursowi towarzyszyć będzie wykład przedstawiający znaczenie i historię słów pt. „Skąd się biorą słowa”, który wygłosi prof. dr hab. Katarzyna Kłosińska z Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Rady Języka Polskiego.

W osiemnastej edycji „Sprawdzianu z polskiego” weźmie udział około 150 osób z prawie 30 krajów świata, m.in. z Brazylii, Austrii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Czech, Francji, Holandii, Japonii, Korei Południowej, Łotwy, Macedonii, Mongolii, Niemiec, Serbii, Ukrainy, Słowenii, Rosji, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Sprawdzian z polskiego jest integralną częścią projektu „Swego nie znacie… Ojczysty bo polski” realizowanego i współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu dotacyjnego „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2015”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.