facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XVII Zjazd Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

Logo Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

Od 22 do 24 kwietnia 2016 roku w Katowicach odbywać się będzie XVII Zjazd Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich. Organizatorem i gospodarzem wydarzenia jest Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego.
 
Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich zrzesza Samorządy Doktorantów Uniwersytetów skonsolidowanych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Podczas spotkań poruszane są najważniejsze kwestie związane z nauką i studiami doktoranckimi. W programie obrad zaplanowano między innymi debatę o proponowanych i oczekiwanych zmianach w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.
 
W posiedzeniu weźmie udział prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.