facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XVII Lokalny Konkurs Krasomówczy

WPiA

14 marca 2013 r. o godz. 15.15 w auli nr 5 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbędzie się XVII edycja Lokalnego Konkursu Krasomówczego. Jego celem jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności korzystania ze zdobytej w toku studiów wiedzy prawniczej, a także podkreślenie znaczenia sztuki autoprezentacji, argumentacji oraz oracji.

Konkurs adresowany jest studentów prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy wystąpią parami jako przeciwnicy procesowi, a ich zadaniem będzie wygłoszenie 10-minutowej mowy wzorowanej na przemowę kończącą postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Podstawy wystąpień uczestników stanowią kazusy z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego wylosowane na tydzień przed konkursem.

Zwycięzca weźmie udział w ogólnopolskiej edycji konkursu, która odbędzie się w Warszawie. Oprócz tego laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Organizatorem XVII Lokalnego Konkursu Krasomówczego jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.