facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XVII Konkurs Wiedzy Technicznej

20 marca 2013 r. o godz. 9.00 w budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12 rozpocznie się II etap XVII Konkursu Wiedzy Technicznej. Do tegorocznego uczelnianego etapu zakwalifikowało się łącznie 104 uczniów z 34 szkół ponadgimnazjalnych z 17 miast województwa śląskiego i z 2 szkół województwa małopolskiego, tj. z Olkusza i Oświęcimia.

Celem Konkursu jest propagowanie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zagadnień związanych z nowoczesną techniką i informatyką oraz uświadomienie uczniom, szczególnie z klas maturalnych, jak duże  znaczenie ma wiedza z zakresu przedmiotów ścisłych.

Konkurs Wiedzy Technicznej daje również organizatorom możliwość dotarcia do dużej liczby uczniów stojących przed wyborem przyszłego kierunku studiów i zainteresowania ich kierunkami technicznymi śląskich i zagłębiowskich uczelni, w tym z bogatą ofertą edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ.

Pomysłodawca Konkursu – dr hab. prof. UŚ Jan Ilczuk wraz z gronem swoich współpracowników przygotował zadania konkursowe w formie testów, wśród których można będzie znaleźć pytania z matematyki, fizyki, informatyki i przedmiotów ogólnotechnicznych. Konkurs tradycyjnie podzielony jest na dwa etapy. Etap pierwszy, który odbył się na terenie szkół, miał na celu wyłonienie trzyosobowej reprezentacji danej szkoły.

Patronat nad XVII Konkursem Wiedzy Technicznej objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prezydenci zagłębiowskich miast: Sosnowca – Kazimierz Górski, Będzina – Łukasz Komoniewski i Dąbrowy Górniczej – Zbigniew Podraza. Konkurs wspierają również prezesi: Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych – Mieczysław T. Koczkowski, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – Tadeusz Donocik i Agencji Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu – Grzegorz Dąbrowski.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.