facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XVI Szkoła Fundacji Rektorów Polskich

Od 31 maja do 3 czerwca 2015 roku w Kielcach trwać będą obrady XVI Szkoły Fundacji Rektorów Polskich organizowanej dla kanclerzy oraz kwestorów i dyrektorów finansowych. W programie obrad zaplanowano omówienie tematów związanych z finansowaniem, polityką płacową, zamówieniami publicznymi, problemami zarządzania uczelnią w świetle uwarunkowań regulacyjnych, a także szkolnictwem wyższym z perspektywy programów rozwojowych do 2020 roku.

2 czerwca JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś weźmie udział w uroczystej kolacji organizowanej w ramach XVI Szkoły Fundacji Rektorów Polskich.

Fundacja Rektorów Polskich, która jest instytucją pozarządową mającą status organizacji pożytku publicznego, traktuje wszystkie swoje przedsięwzięcia o charakterze szkoleniowo-dyskusyjnym, jako jeden ze sposobów na pozyskiwanie środków z przeznaczeniem ich na projekty własne realizowane na rzecz uczelni akademickich oraz na dystrybuowane nieodpłatnie wydawnictwa służące potrzebom uczelni, rozwojowi szkolnictwa wyższego i systemu badań naukowych w Polsce.

Program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.