facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XVI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych pt. „Energia i My”

26 i 27 września 2015 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) będzie odbywać się XVI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych pt. „Energia i My”. Ideą konferencji jest umożliwienie nauczycielom przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół wymiany doświadczeń z zakresu teorii i praktyki edukacji przyrodniczej oraz poszerzenie wiedzy z tej tematyki.

Organizatorami i współorganizatorami wydarzenia są: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Stowarzyszenie „Korzenie.pl”, Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, Wydawnictwo „Nowa Era”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.wnoz.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.