facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XV Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich

Od 13 do 17 lipca 2014 r. w Serocku odbywać się będzie XV Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich. Wydarzenie organizowane jest w ramach „Programu stałych przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich” realizowanego przez Fundację Rektorów Polskich i Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W konferencji udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, który omówi zagadnienie pt. „Szkolnictwo wyższe – nowelizacja ustaw’ 2014 oraz program rozwoju do 2020 r. – oczekiwane procesy i treści zmian”.

Spotkanie będzie okazją do rozmów m.in. na temat:

  • nowych trendów i prognozowanych zmian w szkolnictwie wyższym w Polsce, 
  • wstępnych wyników prac FRP-ISW we współdziałaniu z KRASP nad Programem rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., 
  • trendów rozwojowych dotyczących kształcenia i uczenia się w systemie LLL,
  • zagadnień własności w odniesieniu do wyników prac badawczych, w nawiązaniu do prac nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.


Konferencja mieć będzie charakter jubileuszowy – będzie to X-lecie Programu FRP doskonalenia kadr kierowniczych uczelni, XV Szkoła FRP zarządzania strategicznego w szkolnictwie wyższym oraz V Szkoła FRP dla rektorów i prorektorów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.