facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XLVIII uroczysta inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 odbędzie się w piątek 2 października 2015 r. o godz. 11.00 w auli Wydziału Teologicznego (Katowice, Jordana 18). JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Senat Uniwersytetu Śląskiego zapraszają społeczność akademicką do udziału w uroczystości.

Inauguracja będzie transmitowana: telewizja.us.edu.pl/strona/on-line

W programie uroczystości przewidziano m.in. immatrykulację studentów oraz wystąpienie przedstawicieli nowo przyjętych studentów i doktorantów, nadanie tytułów Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Józefowi Bańce z Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr. hab. Jerzemu Brzezińskiemu dr. h.c. multi  z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. zw. dr. hab. Jerzemu Chmielowskiemu z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. zw. dr. hab. Czesławowi Głombikowi dr. h.c. Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. zw. dr hab. Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. zw. dr. hab. Tadeuszowi Kłakowi  z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. zw. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu dr h.c. UMCS z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, prof. dr. hab. Janowi Štěpánowi z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu.

Przemówienie inauguracyjne wygłosi JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas inauguracji wręczona zostanie także nagroda „Pro Scientia et Arte”. Nagrodę przyznaną w uznaniu wybitnych dokonań naukowych i dydaktycznych otrzyma prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński, który wygłosi wykład inauguracyjny pt. „Pochwała filologii”.

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
na Wydziałach Uniwersytetu Śląskiego

   

WYDZIAŁ DATA, GODZINA
Artystyczny oraz Etnologii i Nauk o Edukacji 7 października 2015, godz. 11.00
Biologii i Ochrony Środowiska 5 października 2015, godz. 10.00
Filologiczny 6 października 2015, godz. 11.00
(Sosnowiec)
Informatyki i Nauki o Materiałach 7 października 2015, godz. 11.00
Matematyki, Fizyki i Chemii

5 października 2015, godz. 10.00 
(Chorzów)

Nauk Społecznych 6 października 2015, godz. 10.00
Pedagogiki i Psychologii 5 października 2015, godz. 10.00
Nauk o Ziemi 5 października 2015, godz. 11.00
Prawa i Administracji 5 października 2015, godz. 13.00

„radio.katowice.pl” - „Rozpoczyna się rok akademicki” (30.09.2015).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.