facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XLVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – część ustna zawodów II stopnia

logo Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego odbywa się w Polsce nieprzerwanie od 1970 roku. Przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Składają się na nią trzy etapy. Zawody I stopnia przeprowadzane są w szkołach, II stopnia – w poszczególnych okręgach, III stopnia – przez Komitet Główny powołany przy Instytucie Badań Literackich PAN. Olimpiada ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą humanistyczną oraz podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów humanistycznych w szkole, umożliwia zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami literaturoznawstwa i nauki o języku, a także z problematyką teatrologiczną i kulturoznawczą.

Część ustna zawodów II stopnia XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego odbędzie się 10 marca 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach. Przystąpi do niej 36 uczniów ze szkół z województwa śląskiego. Szczegółowe informacje, regulamin oraz harmonogram olimpiady dostępne są na stronie: http://olijp.katowice.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.