facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XLVII uroczysta inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 odbędzie się w środę 1 października 2014 r. o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych (Katowice, Bankowa 11). JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Senat Uniwersytetu Śląskiego zapraszają społeczność akademicką do udziału w uroczystości.

Wydarzenie będzie transmitowane online przez Telewizję internetową Uniwersytetu Śląskiego na stronie: http://telewizja.us.edu.pl/strona/on-line.

W programie inauguracji przewidziano m.in. przemarsz orszaku z rektoratu na Wydział Nauk Społecznych, immatrykulację studentów oraz wystąpienie przedstawicieli nowo przyjętych studentów i doktorantów, nadanie tytułów Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego profesor Zlatici Plašienkowej z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, profesorowi Vladimirovi Leško z Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, docentowi dr. Adamowi W. Jaroszowi.

Przemówienie inauguracyjne wygłosi JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas inauguracji wręczona zostanie także nagroda „Pro Scientia et Arte”. Nagrodę przyznaną w uznaniu wybitnych dokonań naukowych i dydaktycznych w dziedzinie nauk humanistycznych i artystycznych otrzyma prof. zw. dr hab. Krystyna Turek. W uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych  nagrodę odbierze prof. zw. dr hab. Jacek Jania, który wygłosi wykład inauguracyjny pt. „Czy Arktyka może rządzić światem?”.

Uroczystość poprzedzona będzie briefingiem prasowym dotyczącym inauguracji nowego roku akademickiego. Spotkanie z mediami odbędzie się o godz. 10.30 przed aulą im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ. W briefingu udział wezmą: JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Jacek Guliński, prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, a także przedstawiciele studentów i doktorantów. Briefing będzie okazją m.in. do podsumowania wyników tegorocznej rekrutacji, poznania najbliższych planów uczelni, zapoznania się ze zmianami w regulacjach dotyczących szkolnictwa wyższego.

 

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015
na Wydziałach Uniwersytetu Śląskiego

   

WYDZIAŁ DATA, GODZINA
Artystyczny oraz Etnologii i Nauk o Edukacji 8 października 2014, godz. 11.00
Biologii i Ochrony Środowiska 2 października 2014, godz. 10.00
Filologiczny 7 października 2014, godz. 10.00
(Sosnowiec)
Informatyki i Nauki o Materiałach 3 października 2014, godz. 11.00
Matematyki, Fizyki i Chemii 2 października 2014, godz. 10.00
Nauk Społecznych 6 października 2014, godz. 10.00
Pedagogiki i Psychologii 9 października 2014, godz. 10.00
Nauk o Ziemi 2 października 2014, godz. 11.00
Prawa i Administracji 2 października 2014, godz. 15.00
Teologiczny 3 października 2014, godz. 9.00 msza św.;
10.30 – dalsza część uroczystości
na Wydziale Teologicznym

Aktualności w TVP Katowice (od 12:02) (01.10.2014)

O wydarzeniu napisał „Dziennik Zachodni” w artykule pt. „Uniwersytet Śląski: Uroczysta inauguracja roku akademickiego” (01.10.2014)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.