facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XLVI uroczysta inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 odbędzie się w środę 2 października 2013 r. o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych (Katowice, Bankowa 11).

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Senat Uniwersytetu Śląskiego zapraszają społeczność akademicką do udziału w uroczystości.

Uroczystość będzie transmitowana online.

W programie inauguracji przewidziano m.in. przemarsz orszaku z rektoratu na Wydział Nauk Społecznych, immatrykulację studentów oraz wystąpienie przedstawicieli nowo przyjętych studentów i doktorantów, nadanie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego profesorowi Wolfgangowi Kleemannowi z Uniwersytetu Duisburg-Essen.
Przemówienie inauguracyjne wygłosi JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas inauguracji wręczona zostanie także nagroda „Pro Scientia et Arte”. Nagrodę przyznaną w uznaniu wybitnych dokonań w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych odbierze prof. zw. dr hab. Jerzy Łuczka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Laureat nagrody wygłosi wykład inauguracyjny pt. „Teleportacja: jeszcze fantastyka czy już rzeczywistość”.

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014
na Wydziałach Uniwersytetu Śląskiego

   

WYDZIAŁ DATA, GODZINA
Artystyczny oraz Etnologii i Nauk o Edukacji 9 października 2013, godz. 11.00
Biologii i Ochrony Środowiska 3 października 2013, godz. 10.00
Filologiczny 7 października 2013, godz. 11.00
Informatyki i Nauki o Materiałach 4 października 2013, godz. 11.00
Matematyki, Fizyki i Chemii 4 paźd ziernika 2013, godz. 9.00
Nauk Społecznych 3 października 2013, godz. 10.00
Pedagogiki i Psychologii 8 października 2013, godz. 10.00
Nauk o Ziemi 3 października 2013, godz. 11.00
Prawa i Administracji 3 października 2013, godz. 15.00
Teologiczny 1 października 2013, godz. 9.00

   


O wydarzeniu napisał „Dziennik Zachodni” w artykule pt. „Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie Śląskim” (02.10.2013)

O wydarzeniu napisał „Dziennik Zachodni” w artykule pt. „Inauguracja roku akademickiego” (03.10.2013)

O wydarzeniu napisała „Gazeta Wyborcza” w artykule pt. „Uniwersytet Śląski zainaugurował 46. rok akademicki ”. (02.10.2013)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.