facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XLV inauguracja roku akademickiego

herb

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 odbędzie się we wtorek 2 października 2012 r. o godz. 11.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A). JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Senat Uniwersytetu Śląskiego zapraszają społeczność akademicką do udziału w uroczystości.

Uroczystość będzie transmitowana online przez Telewizję internetową Uniwersytetu Śląskiego.

W programie uroczystości przewidziano m.in. przemarsz orszaku z budynku nr 1 do Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, immatrykulację studentów oraz wystąpienie przedstawicieli nowo przyjętych studentów i doktorantów UŚ, nadanie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego: profesor Danieli Fobelovej oraz profesorowi Pavlovi Fobelovi z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Przemówienie inauguracyjne wygłosi JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas inauguracji wręczona zostanie także nagroda „Pro Scientia et Arte”, którą w tym roku odbiorą: prof. zw. z przew. kwal. II st. Małgorzata Łuszczak z Wydziału Artystycznego UŚ – w uznaniu wybitnych osiągnięć artystycznych i dydaktycznych w dziedzinie nauk humanistycznych i artystycznych oraz prof. zw. dr hab. Jolanta Małuszyńska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska – w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych.

Wykład inauguracyjny pt. „Chromosomowa organizacja informacji genetycznej” wygłosi prof. zw. dr hab. Jolanta Małuszyńska. Inaugurację uświetnią występy artystyczne: Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” oraz Studenckiego Chóru Dziecięcego Uniwersytetu Śląskiego Dzieci.

Uczestnicy uroczystości będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu. Autokar do Chorzowa będzie podstawiony na parkingu przy ul. Chełkowskiego w Katowicach o godz. 10.00. Odjazd został zaplanowany na godz. 10.15. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Działem Informacji i Promocji UŚ – tel. 32 359 21 52 – w celu dokonania rezerwacji miejsc.

 

afisz

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
na Wydziałach Uniwersytetu Śląskiego

WYDZIAŁ DATA, GODZINA
Artystyczny oraz Etnologii i Nauk o Edukacji 8 października 2012, godz. 11.00
Biologii i Ochrony Środowiska 3 października 2012, godz. 10.00
Filologiczny 9 października 2012, godz. 11.00
Informatyki i Nauki o Materiałach 4 października 2012, godz. 11.00
Matematyki, Fizyki i Chemii 3 października 2012, godz. 9.00
Nauk Społecznych 3 października 2012, godz. 10.00
Pedagogiki i Psychologii 4 października 2012, godz. 15.00
Nauk o Ziemi 3 października 2012, godz. 11.00
Prawa i Administracji 2 października 2012, godz. 16.00
Teologiczny 1 października 2012, godz. 9.00
   
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze 1 października 2012, godz. 9.00
Zespół Szkół Wyższych w Rybniku 12 października 2012, godz. 17.00
Uniwersytet Śląski Dzieci 6 października 2012, godz. 10.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku 16 października 2012, godz. 16.00

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.