facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XLII Olimpiada Wiedzy Technicznej

12 stycznia 2016 roku o godz. 9.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie drugi etap XLII Olimpiady Wiedzy Technicznej. Jest to już trzecia edycja zawodów okręgowych organizowana w ŚMCEBI pod przewodnictwem dr. hab. Tomasza Goryczki ­– dyrektora Instytutu Nauki o Materiałach UŚ, przewodniczącego Śląskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej. Wieloletnim sekretarzem Śląskiego Komitetu Organizacyjnego jest Janusz Polak.

W tegorocznej edycji weźmie udział 43 uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.