facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XIX posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W czwartek 14 stycznia 2016 roku w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbędzie się posiedzenie planarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W obradach udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W planowanym porządku posiedzenia przewidziano między innymi przestawienie sprawozdania z działalności za 2015 rok, zaopiniowanie: aktów prawnych, wniosków jednostek organizacyjnych uczelni o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz zasad przyznawania stypendiów naukowych. Obradom przewodniczyć będzie prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.