facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XIV sympozjum: Współczesne Problemy Hydrogeologii 2009

W dniach 16–18 września 2009 r. na Wydziale Nauk o Ziemi odbywa się XIV sympozjum "Współczesne Problemy Hydrogeologii". Organizatorem konferencji jest Zakład Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Państwowy Instytut Geologiczny. W otwarciu konferencji wziął udział JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

 

Proponowana tematyka sympozjum obejmuje problemy z zakresu:

 • zagadnienia prawno-organizacyjne w hydrogeologii,
 • metody badań hydrogeologicznych,
 • rozpoznawanie i dokumentowanie zasobów wód podziemnych,
 • geneza, skład chemiczny i modelowanie hydrogeochemiczne,
 • monitoring wód podziemnych i prognozy zmian stanu wód podziemnych,
 • modelowanie przepływu i migracji zanieczyszczeń w systemach wodnych,
 • podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie,
 • hydrogeologia regionalna,
 • hydrogeologia obszarów górniczych,
 • wody lecznicze i geotermalne.

Komitet Honorowy:

 • JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
 • główny geolog kraju dr Henryk Jacek Jezierski
 • prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej dr Leszek Karwowski
 • marszałek województwa śląskiego Bogusław Śmigielski
 • dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego doc. dr hab. Jerzy Nawrocki
 • zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego, dyrektor ds. państwowej służby hydrogeologicznej dr Lesław Skrzypczyk
 • przewodniczący Komisji Hydrogeologii Komitetu Nauk Geologicznych PAN prof. dr hab. Andrzej Sadurski
 • prezydent Sosnowca Kazimierz Górski
 • dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Adam Idziak

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.