facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich

Fundacja Rektorów Polskich

Od 8 do 14 lipca 2012 r. w centrum konferencyjnym OSSA k. Rawy Mazowieckiej odbywać się będzie XII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich, organizowana w ramach „Programu stałych przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich” realizowanego przez Fundację Rektorów Polskich i Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Uczestnikiem wydarzenia będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący KRUP oraz przewodniczący-elekt KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, który 10 lipca przedstawi wykład pt. „Diagnoza stanu i oczekiwane nowe rozwiązania w świetle projektu środowiskowego »Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010–20« oraz doświadczeń ostatnich lat”. Spotkanie w ramach Szkoły Zarządzania Strategicznego będzie również okazją do uczczenia 10. rocznicy istnienia Fundacji Rektorów Polskich. Z tej okazji odbędzie się m.in. sesja jubileuszowa.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.