facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XI Ogólnopolskie Targi "Edukacja 2009"

Od 17-19 marca 2009 r. w godz. 9.00-16.00 odbędą się w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach XI Ogólnopolskie Targi Edukacja 2009. Wśród wystawców znajdą się przedstawiciele szkół wyższych, policealnych i pomaturalnych (publicznych i niepublicznych), szkół językowych oraz innych placówek oświatowych.

Uniwersytet Śląski reprezentowany będzie przez studentów poszczególnych wydziałów, co umożliwi kandydatom rozmowę,z osobami studiującymi na interesujących ich kierunkach. Informacje będą udzielane również przez Dział Informacji i Promocji, Dział Kształcenia oraz Centrum Obsługi Studenta.

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego podczas Targów umożliwi kandydatom przeprowadzenie testów badających zainteresowania zawodowe. Każdy odwiedzający będzie mógł także porozmawiać z doradcą zawodowym na temat wyboru ścieżki edukacji i kariery zawodowej.

Targi adresowane są do młodzieży szkół średnich i studentów, a ich głównym celem jest prezentacja aktualnej oferty edukacyjnej. Patronat honorowy nad Targami przyjęli: Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, Prezydent Miasta Katowice, Śląski Kurator Oświaty.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.