facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XI Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

logo Instytutu Chemii

23 marca 2017 roku o godz. 10.00 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4, aula im. Andrzeja Pawlikowskiego) rozpocznie się pierwszy etap XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs składa się z dwóch części: pisemnej, obejmującej rozwiązywanie zadań oraz laboratoryjnej, polegającej na rozwiązaniu zadania praktycznego i sporządzeniu sprawozdania z przeprowadzonej analizy.

W inauguracji wydarzenia udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski

Konkurs organizowany jest przez Instytut Chemii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ oraz katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Patronat nad nim objął dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Karol Kołodziej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://konkurs-chemiczny.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.