facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XI Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego

Chorzów
01.09.2015 - 04.09.2015

Od 1 do 4 września 2015 roku Polskie Towarzystwo Promieniowana Synchrotronowego wraz z Uniwersytetem Śląskim organizują XI Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego, które odbywać się będzie w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (KSUPS) to odbywający się w dwuletnim cyklu przegląd aktualnych osiągnięć naukowych, technologicznych oraz trendów rozwojowych z zakresu badań wykorzystujących promieniowanie synchrotronowe. Biorąc pod uwagę fakt bliskiego oddania do użytku polskiego synchrotronu SOLARIS w Krakowie, tegoroczna konferencja zyskuje dodatkowe znaczenie.

Program sympozjum KSUPS obejmuje wykłady specjalne, sesje referatowe, sesję plakatową, a także wycieczkę do Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie, gdzie odbędzie się sesja poświęcona liniom badawczym w SOLARIS.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna, dyrektor Instytutu Fizyki prof. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski, dyrektor ŚMCEBI prof. dr hab. Andrzej Burian, prezydent Chorzowa mgr inż. Andrzej Kotala, prezydent Zabrza mgr Małgorzata Mańka-Szulik.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.ksups.us.edu.pl.

więcej ...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.