facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XI edycja Święta Liczby Pi

Plakat Święta Liczby Pi, na którym jest znak Pi

14 i 15 marca 2017 roku na Uniwersytecie Śląskim odbywać się będzie Święto Liczby Pi, w ramach którego przewidziano liczne wykłady, warsztaty, pokazy i konkursy. Pierwszy dzień obchodów zostanie zorganizowany w Katowicach na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, drugi – w Chorzowie w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

W inauguracji wydarzenia uczestniczyć będzie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Udział w obchodach Święta Liczby Pi mogą wziąć osoby zainteresowane podjęciem studiów na kierunkach matematyczno-przyrodniczych, studenci (również innych kierunków), nauczyciele, a także wszyscy, którzy swoją przygodę z edukacją już dawno skończyli.

Pomysł Święta Liczby Pi narodził się w Stanach Zjednoczonych w 1988 roku w Instytucie Exploratorium, a jego celem była popularyzacja nauk ścisłych. Datę wydarzenia determinuje amerykański zapis 14 marca: 3.14, czyli pierwsze trzy cyfry rozwinięcia tej stałej matematycznej.

Briefing prasowy poświęcony XI obchodom Święta Liczby Pi rozpocznie się 14 marca o godz. 9.15 w sali Rady Instytut Fizyki UŚ  (Katowice, ul. Uniwersytecka 4, I piętro, pokój 160). 

Szczegółowe informacje nt. Święta Liczby Pi na Uniwersytecie Śląskim można uzyskać drogą elektroniczną – e-mail: info@swietopi.pl, telefonicznie pod numerem: 32 359 16 85 oraz na Facebooku. Program wydarzenia dostępny jest na stronie: www.swietopi.pl.

Plakat Święta liczby Pi w kolorze zielony z żółtymi napisami i symbolem liczby Pi

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.